[Russian]

Ja Tev nav kalnu slÄ“poÅ¡anas, distanÄu slÄ“poÅ¡anas vai snovoÅ¡anas inventÄra, droÅ¡i dodies pie mums, inventÄra nomas punktÄ mÄ“s piedÄvÄjam izÄ«rÄ“t:

30 slaloma un Freestyle slēpju komplektus
15 snowboarda komplektus
20 distanÄu slÄ“pju komplektus
10 tubingus, kÄ arÄ« ir pieejams Ä·iveres, brilles un dažÄda veida šļūcamiem

 

PiemÄ“rojam 10% atlaidi iegÄdÄjoties visas dienas pacÄ“lÄja biļeti + visas dienas inventÄra komplekta nomu!
VisÄ Gaiziņkalna teritorijÄ darbojÄs video novÄ“roÅ¡ana!
BÄ“rniem lÄ«dz 7 g.v. pacÄ“lÄjs bez maksas, 7-12 g.v. puscena!
PacÄ“lÄja biļetes pagarinÄÅ¡ana 1h – 2 EUR uzrÄdot iepriekÅ¡Ä“jo biļeti!
Lai saņemtu nomÄ inventÄru, ir nepiecieÅ¡ams atstÄt personas apliecinoÅ¡u dokumentu kurÄ ir redzama fotogrÄfija un personas kods, auto vadÄ«tÄja apliecÄ«ba, pase vai ID karte!

Atbraucot pie mums JÅ«s ar lepnumu varÄ“siet teikt „Es esmu Latvijas augstÄkajÄ virsotnÄ“â€!