[Russian]

Kafejnīca[Russian] 12282754_999763130084241_197808760_n

RelaksÄ“ties pÄ“c aktÄ«vÄs atpÅ«tas un sÄtÄ«gi paÄ“st varat omulÄ«gajÄ, mÄjÄ«gajÄ DÄ€MU PARDĪZES kafejnÄ«cÄ, kas atrodas kalna pakÄjÄ“. MÄ“s piedÄvÄjam mÄjas virtuvi ar dienas piedÄvÄjumiem, plaÅ¡u atspirdzinoÅ¡o dzÄ“rienu klÄstu kÄ arÄ« siltos dzÄ“rienus Gaiziņkalna gaumÄ“! KÄ arÄ« ir pieejama atseviÅ¡Ä·a telpa dzimÅ¡anas dienas svinÄ«bÄm, korporatÄ«viem vai kopÄ«gai draugu pasÄ“dÄ“Å¡anai! KafejnÄ«cÄ pieejams WI-FI, TV.
KafejnÄ«cas darba laiks ir atkarÄ«gs no DÄmu paradÄ«zes traÅ¡u darba laikiem!